Home Home Beginselverklaring Beginselverklaring Arbeidstafel Arbeidstafel Galerie Galerie Geschiedenis Geschiedenis Contact Contact Blog Blog Vrijmetselaarscheck Vrijmetselaarscheck

Welkom

Welkom op de website van de vrijmetselaarsloge               "SINT LODEWIJK"                 loge nummer 3                                 gevestigd te Nijmegen.   

Sint Lodewijk

  Loge "Sint Lodewijk" is een vereniging waar: - erkenning heerst van ieders recht zelfstandig naar waarheid te zoeken - men zich verantwoordelijk voelt voor eigen doen en laten - uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van alle mensen - gewerkt wordt aan het welzijn van de samenleving - broederschap gekweekt wordt en beleefd.
Vrijmetselaarscheck

Vrijmetselarij

 De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zicht te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.
Orde van Vrijmetselaren

Logegebouw

In 2007 heeft Loge Sint Lodewijk de beschikking gekregen over een nieuw gebouw. Het voormalige Steigertheater wordt beheerd door de Beheerstichting Sint Lodewijk. Voor informatie over de beschikbaarheid van het gebouw voor bedrijven, instellingen en particulieren kunt u contact opnemen met de beheerstichting:
Logegebouw
©  Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543
Open Dag op 7 oktober 2018 wegens Dag van de Vrijmetselarij. U bent welkom in onze loge.
Home Home