Home

Welkom op de website van de vrijmetselaarsloge “SINT LODEWIJK” loge nummer 3  gevestigd te Nijmegen.

Sint Lodewijk

Loge “Sint Lodewijk” is een vereniging waar:

– erkenning heerst van ieders recht zelfstandig naar waarheid te zoeken

– men zich verantwoordelijk voelt voor eigen doen en laten

– uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van alle mensen

– gewerkt wordt aan het welzijn van de samenleving

–  broederschap gekweekt wordt en beleefd.

Vrijmetselaarscheck

Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zicht te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Orde van Vrijmetselaren

Logegebouw

De Loge Sint Lodewijk heeft de beschikking over een eigen gebouw. Het voormalige Steigertheater wordt beheerd door de Beheerstichting Sint Lodewijk. Voor informatie over de beschikbaarheid van het gebouw voor bedrijven, instellingen en particulieren kunt u contact opnemen met de beheerstichting:

Logegebouw

Welkom op de website van de vrijmetselaarsloge “SINT LODEWIJK” loge nummer 3  gevestigd te Nijmegen.

Sint Lodewijk

Loge “Sint Lodewijk” is een vereniging waar:

– erkenning heerst van ieders recht zelfstandig naar waarheid te zoeken

– men zich verantwoordelijk voelt voor eigen doen en laten

– uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van alle mensen

– gewerkt wordt aan het welzijn van de samenleving

–  broederschap gekweekt wordt en beleefd.

Vrijmetselaarscheck

Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zicht te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Orde van Vrijmetselaren

Logegebouw

De Loge Sint Lodewijk heeft de beschikking over een eigen gebouw. Het voormalige Steigertheater wordt beheerd door de Beheerstichting Sint Lodewijk. Voor informatie over de beschikbaarheid van het gebouw voor bedrijven, instellingen en particulieren kunt u contact opnemen met de beheerstichting:

Logegebouw