Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen? Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven? U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen? Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs! – Data op aanvraag bij de secretaris.

Loge Sint Lodewijk in Nijmegen organiseert jaarlijks een Open Dag in de Fortstraat 7 te Nijmegen.
Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. Toch is de vrijmetselaar geen wereldvreemde wereldverbeteraar. Vrijmetselaren willen positief en creatief denkende mensen zijn, die met beide benen op de grond staan.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht op geestelijk en zedelijk gebied. De vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken.

De geschiedenis laat zien dat deze aanpakt wèrkt: vrijmetselaars hebben actief bijgedragen aan het ontstaan van de parlementaire democratie, de zorg voor kwetsbare groepen, de kunsten en het ontstaan van de moderne wetenschap. En die bijdrage leveren ze nog steeds. De vrijmetselarij is springlevend, zowel gemengd als voor vrouwen of mannen afzonderlijk.

Als het voorgaande je belangstelling heeft gewekt, kom dan gerust eens kijken en praten op de open dag van de loge Sint Lodewijk in Nijmegen. Misschien is dit je eerste stap naar een nieuwe vrijheid…

Aarzelt u niet om ons te bezoeken! Zie daarvoor de Arbeidstafel of neem contact met ons op via de Contactpagina.