Vrijmetselaars in Nijmegen
Loge “Sint Lodewijk” is een vereniging waar:

erkenning heerst van ieders recht zelfstandig naar waarheid te zoeken

men zich verantwoordelijk voelt voor eigen doen en laten

uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van alle mensen

gewerkt wordt aan het welzijn van de samenleving

broederschap gekweekt wordt en beleefd