Arbeidstafel Sint Lodewijk, 3, O∴ Nijmegen
Logegebouw Nijmegen, Fortstraat 7, 6523 DG NIJMEGEN
Aanvang Comparities en Open Loge avonden 20.00 uur.

Visiteuren:
Vrijmetselaars die graag (digitaal) willen visiteren zijn altijd welkom. In verband met corona-maatregelen, willen wij verzoeken om tijdige aanmelding.
Indien u vragen heeft over Comparities, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Aanmelden O∴L∴ bij de secretaris.
E-mail: secretaris@sintlodewijk.nl

Wijzigingen voorbehouden
O∴L∴ in forma, met witte vlinderdas
opbouw/oefening O∴L∴ : dezelfde dag van 18.30 uur

werktafel

Het huidige arbeidsjaar is afgerond met een Zomer Sint Jan.
Onze nieuwe arbeidstafel zal binnenkort gepubliceerd worden.