Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d’Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden.

1752

De Loge Sint Lodewijk in Nijmegen is een zeer oude Loge. In de rangorde der Loges mag de Loge St. Lodewijk het rangnummer 3 dragen. Met zekerheid weten wij dat de Loge St. Lodewijk op 21 maart 1752 werkzaam was.  In het gedenkboekje “Twee eeuwen Koninklijke Kunst” uit 1952 staat vermeld, dat op 29 september 1749 Ludwig, Herzog Von Sachsen-Hildburghausen, als Gouverneur van de stad Nijmegen zijn intocht binnen de veste hield, en dat deze Ludwig de eerste Voorzittend Meester van de Loge St. Lodewijk was.

CONSTITUTIEBRIEF

Het afgeven van een Constitutiebrief door een reguliere Grootmacht, geeft de desbetreffende Loge het recht om op reguliere wijze haar arbeid te verrichten. De Loge St. Lodewijk is niet continu actief geweest. De eerste arbeidsperiode heeft geduurd tot 1774. In 1785 werd de” tweede” St. Lodewijk opgericht, die op haar beurt tot 1800 heeft gewerkt. We weten met zekerheid dat in de vergadering der Groot Loge van 4 juni 1786 werd besloten een Constitutiebrief aan de Loge St.Lodewijk te verlenen. In 1843 werd de “derde”, nog bestaande Loge St.Lodewijk actief. 

BRON

De geschiedenis van Loge St. Lodewijk volgens “De beginperiode van de Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk te Nijmegen” naar gegevens van D. van Lith, samengesteld door W.Binkhorst, J.L.Bos, H.C.Coljee (1984)