SINT LODEWIJK

Loge nr. 3 gevestigd te Nijmegen

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap

Vrijmetselaarsloge “Sint Lodewijk” is een vereniging waar:

Erkenning heerst van ieders recht zelfstandig naar waarheid te zoeken
Men zich verantwoordelijk voelt voor eigen doen en laten
Uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van alle mensen
Gewerkt wordt aan het welzijn van de samenleving
Broederschap gekweekt wordt en beleefd

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Interesse in het lidmaatschap?
Plan hier een online kennismaking met onze voorlichter.