Calimero…?

Heb je ook wel eens dat Calimero-gevoel? Het gevoel dat de rijken zich steeds meer verrijken, en dat de grofste schreeuwers het voor het zeggen krijgen? Dat we teruggaan naar de wet van de jungle? En dat er geen spoor van een oplossing is, om dat te stoppen?

Vaak zijn oplossingen voor de ene groep goed, maar pakken die slecht uit voor een andere groep. Misschien zijn de problemen zó gepolariseerd, dat er gewoon geen politieke oplossing is die voor iedereen gunstig is…

Die polarisatie kan je verminderen door in open gesprek te gaan met voor- en tegenstanders. Samen zoeken naar nuances en wederzijds respect. Dat helpt om in je eigen leefomgeving een sfeer van harmonie en begrip te scheppen. Dit maakt de wereld heel wat verdraagzamer en minder ik-gericht.

Misschien denk je: waar is dan zo’n plek waar ik vrij en zonder strijd van gedachten kan wisselen?  Die plek is er: de vrijmetselarij. Binnen de vrijmetselarij wordt al eeuwen gezocht naar de kern van je eigen bestaan en naar je verbinding met de buitenwereld. Omdat ze zich kwetsbaar voor elkaar opstellen, doen vrijmetselaren dat in beslotenheid.

De geschiedenis laat zien dat deze aanpakt wèrkt: vrijmetselaars hebben actief bijgedragen aan het ontstaan van de parlementaire democratie, de zorg voor kwetsbare groepen, de kunsten en het ontstaan van de moderne wetenschap. En die bijdrage leveren ze nog steeds. De vrijmetselarij is springlevend, zowel gemengd als voor vrouwen of mannen afzonderlijk.

Als het voorgaande je belangstelling heeft gewekt, kom dan gerust eens kijken en praten op de open dag van de loge Sint Lodewijk in Nijmegen. Misschien is dit je eerste stap een nieuwe vrijheid…

Open dag Loge Sint Lodewijk

Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking

Fortstraat 7, Nijmegen.