De Lodewijklezing

We leven in een turbulente wereld waarin ieder van ons uitgedaagd wordt om daar een persoonlijke balans in te vinden. Dat is niet gemakkelijk omdat er via de media allerlei input op ons afkomt die soms aanvullend, maar vaak ook verwarrend is. Dan is het lastig om je gedachten op een rij te zetten om een standpunt te kunnen bepalen. Daarvoor heb je een moment nodig om je te kunnen focussen, input die inspireert maar ook orde schept en de kans om je indrukken te toetsen met anderen.

De Lodewijk Lezing helpt daarbij. Thema’s die in de maatschappij leven worden daar door deskundigen verduidelijkt en verdiept, waarna er gelegenheid is om uw indrukken met die van anderen te vergelijken. Niet om te zoeken naar de waarheid, maar om u te helpen om vanuit een rijke voedingsbodem, uw eigen gedachten te bepalen.

Iedere keer wordt een actueel thema gekozen waarbij een deskundige spreker u zal inspireren. De Lodewijk Lezingen worden georganiseerd door Vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk en zijn voor iedereen gratis toegankelijk en worden gehouden in het Logegebouw Sint Lodewijk, Fortstraat 7 in Nijmegen.

De Lodewijk Lezingen worden jaarlijks georganiseerd door Vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk en zijn voor iedereen gratis toegankelijk’.